Summary and Pictures

Slike spodaj / English text and pictures below…

slo

Od 26. do 29. oktobra 2017 je ISHA Maribor gostila prvi ISHA seminar v Mariboru. Naslov seminarja je bil “Osmani in Balkan”. Udeleženci seminarja so prišli večinoma iz držav bivše Jugoslavije, nekaj iz držav, ki si samo želijo, da bi bile iz bivše Jugoslavije, imeli pa smo tudi udeležence iz Rusije in Belgije.

V četrtek je udeležence do hostla (ki je teden dni prej dobil nagrado za najboljši hostel v Sloveniji) pripeljal naš BMW šofer. Otvoritvena zabava tistega večera je bila prav prijetno blizu hostla, udeleženci seminarja pa so testirali svoje pevske sposobnosti na karaokah.

Petek se je začel z Otvoritveno slovesnostjo v Viteški dvorani Mariborskega gradu. Tam so nas nagovorili podžupan Mestne občine Maribor mag. Zdravko Luketič, prodekan za mednarodno sodelovanje na FF MB izr. prof. dr. Tomaž Onič ter predstavnik oddelka za zgodovino na FF MB doc. dr. Aleš Maver. Sledili sta uvodni predavanji red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča ter red. prof. dr. Andreja Rahtena. Po kosilu smo začeli s štirimi delavnicami: “Turki prihajajo!”, “Sultan, sužnji in vse ostalo”, “Kulturni šok” in “Od Karađorđa do Atatürka”.

Na žalost je bil to zgolj vikend seminar, zato je bila sobota že zadnji dan dogajanja. Začeli smo ga z nadaljevanjem in zaključitvijo dela v delavnicah, nato pa se odpravili v Sinagogo Maribor na Zaključno prireditev. Po predstavitvi delavnic nam je direktor Sinagoge prof. Boris Hajdinjak pripravil izjemno predavanje o Judih v Mariboru. Po kosilu smo se odpravili na ogled mesta. Od Stare trte, najstarejše trte na svetu, ki raste v Mariboru na Lentu ob reki Dravi, do Maistrovega trga pred Prvo gimnazijo nas je popeljal doc. dr. Martin Bele, nato pa smo se odpravili skozi park na Piramido, kjer najdemo ostanke prvega mariborskega gradu “Marchburch” in neverjeten razgled na Maribor in okolico. Dan se je zaključil s predstavitvijo narodne hrane in pijače udeležencev seminarja.

V ISHA Maribor smo zelo zadovoljni z organizacijo prvega seminarja v našem mestu. Upamo, da so vsi uživali vsaj tako kot mi. Vsem predavateljem in voditeljem se še enkrat iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. Vse, ki se niso mogli udeležiti seminarja, ali pa se želijo čim prej vrniti, pa že zdaj vabimo na veliko večji in daljši dogodek. ISHA Maribor in ISHA Graz bosta namreč aprila 2018 v Mariboru organizirali Letno ISHA konferenco, največji in najpomembnejši dogodek v ISHA koledarju.

brit

From 26. to 29. October 2017 ISHA Maribor hosted the first ever ISHA seminar in Maribor, Slovenia. The topic of the seminar was “Ottomans and the Balkans”. The seminar participants came mostly from Ex-Yugo countries, some came from countries that wish they could be Ex-Yugo, and we had some Russians and Belgians as well.

On Thursday participants were driven to the hostel (which got a reward for being the best in Slovenia just a week earlier) by our BMW chauffeur. The Ice-breaking party was pleasantly near the hostel and participant’s singing abilities were tested by a karaoke machine.

Friday began with the Opening Ceremony at the city castle, where we were greeted by Maribor’s high dignitaries and listened to two interesting lectures, followed by some refreshments at the magnificent castle arcade balcony. After lunch we began the four workshops: “The Turks are coming!”, “Sultan, slaves, and everything”, “Culture shock” and “From Karađorđe to Atatürk”. The day concluded with also four pub crawl groups.

Sadly, the seminar was a weekend one and Saturday was already the last day. We began by rounding up the workshops and then proceeded to the Old Synagogue for the Final Conclusion. There we started the first part of the City Tour with a lecture on history of medieval and 20. century Jews in Maribor. After lunch we continued the City Tour. We went started by the river Drava, where the oldest vine in the whole world is grows, continued through the city and the park, and after 20 min climb ended up on the Piramida hill, where we saw the remains of the first “Marchburch” castle and an incredible view of the city and its surroundings. The day ended with a truly amazing NDFP.

ISHA Maribor is very proud to finally organise a seminar in our city. We hope everybody enjoyed it as much as we did. Everybody who couldn’t attend and everybody who wants to come back again, we’re already inviting you to the bigger and longer ISHA Annual Conference in April 2018, which will be held in Maribor, co-organised by ISHA Maribor and ISHA Graz.